2016 - SchuldHulpMaatje

https://voorelkaarzwolle.nl/ - opbrengst: 15592

logo-schuldhulpmaatjeWil jij ons helpen het verschil te maken in iemands leven?

Stichting Voor Elkaar Zwolle helpt met het project SchuldHulpMaatje, met inzet van getrainde vrijwilligers, inwoners van Zwolle die te maken hebben met financiële problemen. Door verschillende gebeurtenissen (bijvoorbeeld baan kwijt of een scheiding) kan het moeilijk zijn om je financiën weer op orde te krijgen en te houden. Het SchuldHulpMaatje helpt om de vicieuze cirkel van onmacht, schaamte, schuld, angst en wanhoop te doorbreken.

De individuele aanpak van SchuldHulpMaatje, het samen werken aan oplossingen, zorgt ervoor dat de hulpvrager er niet alleen voor staat. Tijdens de trajecten staat het bevorderen van zelfredzaamheid en zelfstandigheid voorop. De werkzaamheden van de SchuldHulpMaatjes zijn ondersteunend aan het werk van de lokale professionele instellingen en organisaties. Het inzetten van een SchuldHulpMaatje is structureel hulp geven die uitkomst biedt voor de langere termijn.

logo_voorelkaarzwolleIn Zwolle zijn er ruim 15.000 huishoudens die te maken hebben met problematische schulden. Slechts een kleine 20% daarvan wordt geholpen of is in beeld. Ruim 80% is niet in beeld en heeft te maken met verborgen leed, armoede en eenzaamheid. Loop jij mee om een deel van die 80% te ondersteunen door het inzetten van een SchuldHulpMaatje? Voor elke 350 euro die bij elkaar gelopen wordt kunnen wij een nieuw SchuldHulpMaatje opleiden. Meer SchuldHulpMaatjes inzetten biedt de kans om nog meer mensen te leren hoe ze een financieel gezond leven kunnen gaan leiden.

Geef je op via www.svez.nl/warmlopers en loop met ons de Halve Marathon of de 4EM van Zwolle op 11 juni 2016. Van ons krijg je informatie waarmee je eenvoudig je netwerk kunt benaderen en informeren over jouw deelname!

Je kunt ons project ook financieel steunen door een gift over te maken naar NL 75 RABO 0131 2046 88 t.n.v. SchuldHulpMaatje o.v.v. “warmlopers”

Alvast hartelijk dank; Samen lukt ‘t!