2024 - Eetcafe Zwolle

https://www.erishoopzwolle.nl/

Bestaansonzekerheid

In Zwolle is er een grote groep mensen die moet leven van een minimum inkomen. Velen van hen hebben daarnaast te maken met schulden of sociale problemen. Dit brengt diverse moeilijkheden met zich mee, zoals slechte of geen vaste woonruimte, niet voldoende middelen om gezond te eten of kleding aan te schaffen.

Door dit gebrek aan bestaanszekerheid hebben velen ook te kampen met stress en psychische problemen.
Vanwege de stijgende prijzen en hoge inflatie wordt deze groep ook in Zwolle steeds groter. Zij zijn aangewezen op hulp van diverse vrijwilligersinitiatieven.

Het Eetcafé

Het Eetcafé is één van deze initiatieven. Het Eetcafé wil deze mensen graag helpen en organiseert daarom wekelijks warme gezonde maaltijden voor mensen die zelf niet in staat zijn om deze te bereiden of aan te schaffen. Daarnaast wil het Eetcafé hiermee hen enkele uren gezelligheid bieden, gezelligheid en aandacht die zij verder vaak missen. De Eetcafé-avonden worden gehouden in de kantine van de WRZV-hal.
Een grote groep vrijwilligers maakt dit met elkaar mogelijk. Een kookploeg koopt de ingrediënten en bereidt in de keuken van de WRZV-hallen de maaltijd, er is een bardienst voor het schenken van koffie, thee of ranja, en een andere groep vrijwilligers knopen gesprekjes aan met de bezoekers. Elke woensdagavond worden deze maaltijden aangeboden aan gemiddeld zestig bezoekers. Bij elkaar een mooie club uit alle hoeken van Zwolle. Voor velen is het een hoogtepunt in de week waar naar uitgekeken wordt.

Eén van de bezoekers verwoordt het als volgt: “je bent hier welkom, je hoort bij de groep. Er wordt geen onderscheid gemaakt in wie je bent. En het eten is goed.”

De maaltijden, koffie en thee worden geheel bekostigd uit donaties van kerken, bedrijven en particulieren. Alle medewerkers zijn vrijwilligers die zich belangloos en met passie inzetten.

Het is Eetcafé is een christelijk initiatief, de maaltijden worden daarom ook met gebed begonnen en afgesloten. Ook is er elke avond een korte overdenking. Hoewel veel bezoekers geen christen zijn is er vaak belangstelling voor het geloof. Bij het Eétcafé is iedereen welkom, ongeacht geloof of afkomst.

Jubileum

Het Eetcafé bestaat inmiddels 30 jaar. En dat willen we “vieren” door een avondje-uit te organiseren. Een avondje-uit wat voor velen van hen nooit mogelijk is.

We willen dit vieren met  andere maaltijd-initiatieven voor de doelgroep (minima, eenzamen, dak- en thuislozen), om hiermee zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep te bereiken. Dit is dus (helaas) een grote groep.

Aandacht

Met deze viering willen wij ook de armoedeproblematiek onder de aandacht brengen bij de inwoners en politiek van  Zwolle. De bedoeling is om politici, middenstand en andere inwoners van Zwolle in te schakelen bij de bediening en verzorging van het festijn. Met als doel dat armoedebestrijding en bestaanszekerheid door de politiek (nog) hoger op de agenda gezet wordt. Een tweede doel is nog meer Zwollenaren te motiveren  om zich als vrijwilliger in te zetten bij één van deze initiatieven. Kortom, wat zou het mooi zijn als er verbindingen ontstaan tussen dak- en thuislozen, minima  en scholieren, studenten,  politiek, middenstand, kerken, sportverenigingen, enz.

Zodat elke Zwolse burger zich gezien en gewaardeerd voelt.

Stadsmaaltijd

We willen graag een mooie, ontspannen maar ook feestelijke avond organiseren voor alle inwoners van Zwolle die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Wat zou het mooi zijn om voor hen een avond te organiseren, waar zij  in het middelpunt zullen staan.

Op deze avond zal er een luxe maaltijd aangeboden worden en er zal gezorgd worden voor entertainment. Dit alles wordt georganiseerd op een nog te kiezen mooie locatie.

De door ons geschatte kosten hiervoor bedragen ca. €10.000,=. Het banksaldo van het Eetcafé is lang niet toereikend om de kosten van deze viering te bekostigen. Daarom is het zo geweldig dat de Warmlopers dit jaar het Eetcafé als goed doel hebben omarmt en zich hiervoor willen laten sponsoren bij het lopen van de halve marathon van Zwolle.

Ondersteuning

Wij zouden het fantastisch vinden als je dit doel wilt ondersteunen door één van de Warmlopers te sponsoren. Op deze manier kunnen we de groeiende groep kansarmen en de stad Zwolle een mooi geschenk aanbieden.

Daarnaast zou het ook heel gaaf zijn als je mee wilt helpen in het organiseren van de stadsmaaltijd of dat je als vrijwilliger mee wilt helpen op de Eetcafé avonden. Voor meer informatie hierover kun je terecht op de website van het Eetcafé  https://www.erishoopzwolle.nl/  of je kunt ons ook mailen op eetcafe[at]erishoopzwolle.nl of bellen op 06 22 79 04 04.