2024 - Stichting Matunkha

https://www.matunkha.nl/

We zijn blij dat er dit jaar wordt Warmgelopen voor Matunkha!

Matunkha

Het Matunkha Centre werkt in Malawi, een land met een armoedige economische situatie. De financiële middelen voor de overheid om hier verbetering in te brengen zijn beperkt en daarnaast wordt de effectiviteit van de overheid al jaren gehinderd door grote corruptie. Matunkha richt zich met name op kwetsbare kinderen & jongeren en hun families. Op ons centrum (10 hectare) bevinden zich de kinderopvang, lagere school, technische school, een kliniek en de faciliteiten voor de collega’s die dagelijks op pad gaan om allerlei aspecten van gezondheidszorg en jeugdzorg bij de mensen aan huis of in de dorpen te brengen. Om dat allemaal mogelijk te maken hebben we een team mensen in de facilitaire diensten aan het werk, die zorgen dat er water en elektriciteit op het centrum zijn en dat de auto’s, motorfietsen, kantoren, wegen en regenwaterafvoer in goede staat zijn. Op het centrum werken in totaal 65 mensen.

Geschiedenis

Het Matunkha Centre is in 1995 gestart met als doel de mensen in het plattelandsgebied rondom Rumphi te ondersteunen bij de aidsproblematiek. Aids had een enorme impact op de leefsituatie van veel mensen, omdat het met name de mensen in de leeftijd van 25 tot 45 jaar trof, de werkende en opvoedende klasse dus. Hierdoor was er een enorm gebrek aan economische activiteit en zorg voor kinderen. Dat laatste kwam veelal terecht bij de grootmoeders.

Om zoveel mogelijk kinderen te kunnen helpen, is gekozen om hun families te ondersteunen door een christelijke en holistische aanpak, waarbij aandacht was en is voor gezondheidzorg, hiv-testen en counseling, onderwijs, beroepsopleidingen, agrarische ontwikkeling en werkgelegenheid. Al die activiteiten vonden en vinden plaats op en vanuit het Matunkha centrum in een plattelandsgebied van 100 km² rondom het stadje Rumphi in het noorden van Malawi.

Malawi

Malawi is een arm land met een zwakke economische situatie. Er wordt heel weinig geproduceerd voor export en het overgrote deel van de productie wordt in het land verhandeld in een informele economie (geen belastingen). Daardoor is er een groot tekort aan allerlei primaire faciliteiten. De financiële middelen voor de overheid om hier verbetering in te brengen zijn beperkt en daarnaast wordt de effectiviteit van de overheid al jaren gehinderd door grote corruptie. Het is dan ook geen wonder, dat de NGOs (Non-Gouvernemental Organizations), waar Matunkha er één van is, van groot belang zijn voor continuïteit en kwaliteit in allerlei aspecten van het leven hier.

Gelukkig zijn veel mensen in het westen er wel van overtuigd dat het goed, eerlijk en noodzakelijk is om wat van de eigen welvaart te delen met mensen elders in de wereld die het minder goed hebben. Maar jammer genoeg willen veel van hen iets geven met een onmiddellijk en zichtbaar resultaat zoals een klaslokaal, een waterpomp of een kliniek. Kortom: een project. Zo is Matunkha ook begonnen: als het “Matunkha Project”. Maar toen bleek al heel vlug dat projecten mooi zijn voor het  gevoel van de gever, maar dat ze vaak geen fundering in de bestaande situatie hebben.  Continuïteit is van het allergrootste belang. En dus bestaat het Matunkha Centrum al 28 jaar.

Een aantal programma’s die we als Matunkha graag zouden willen blijven draaien en waarvan we hopen dat er wordt warm èn hard gelopen… 😊.

 • HIV-Preventie
  Al jaren doen we HIV-Preventie en Counseling. Hiv is voorlopig de wereld niet uit, maar met een goed preventieprogramma is de ziekte onder controle te houden. Als men hiv-positief blijkt en direct aan de medicijnen gaat, is de kans op overdracht minimaal en is de kans op een langer en gezonder leven maximaal. Thomas Mwabuwira en Watson Malanga zijn verantwoordelijk voor dit programma en die doen jaarlijks ongeveer 750 hiv-testen in meer dan 30 dorpen. Dat programma kost € 5 per geteste mens, dus € 3.750 per jaar. De overheid concentreert zijn gezondheidszorg vooral op de ziekenhuizen, maar veel mensen wonen zo ver van die centrale ziekenhuizen dat dit soort preventieprogramma’s nauwelijks de grote massa bereiken. Matunkha brengt de testmogelijkheden dichtbij de mensen zodat het zeer laagdrempelig is en mensen in een heel vroeg stadium hun status weten.Een voorbeeld van iemand die geholpen is, is mevrouw Kacheche. Zij is een arme weduwe uit Malawi. Ze voelt zich de laatste tijd niet goed en ze verliest gewicht. Op een dag komt het hiv-testteam van Matunkha in haar dorp en ze besluit zich te laten testen op hiv. Het ergste wordt bewaarheid: ze is positief… Dit nieuws valt haar zo zwaar dat ze zich erbij neerlegt en aanvaardt dat ze gaat sterven. Ons team komt haar echter weer opzoeken en checkt of ze met de medicijnen tegen aids is begonnen. Niet dus. Ze counselen haar, daardoor besluit ze dat er toch hoop is op een normaal leven en ze gaat aan de aidsremmers. Hierdoor kan ze weer gewoon verder leven. Eén van onze counselors is zelf hiv-positief en dient vaak als voorbeeld. Later komt ze weer in beeld, ze heeft klachten waardoor ze denken aan baarmoederhalskanker. Ook die tests verzorgt Matunkha in samenwerking met het ziekenhuis. Ze wordt getest en ook hier krijgt ze een positieve uitslag van te verwerken: het is kanker en lijkt al vergevorderd. Ze wordt doorverwezen naar het grote centrale ziekenhuis. Maar de kosten voor het openbaar vervoer kan ze niet betalen. Hier lijkt alles te stranden  maar gelukkig vraagt ze om hulp. Onze collega mobiliseert de familieleden om bij te dragen nadat ze van de ernst van de situatie op de hoogte zijn gebracht. Zij willen wel, maar ook zij zijn arm. Ze dragen bij wat ze kunnen en de rest legt Matunkha bij. Ze gaat naar het ziekenhuis en moet inderdaad geopereerd worden. Nu, na een aantal maanden, gaat het goed met haar. Ze is aangesterkt en is dankbaar. Haar woorden: jullie hebben mijn leven gered!

 

 • Onze lagere school
  Voor onze school hebben we een strikt toelatingsbeleid: minimaal 50% van de kinderen moet uit een (kans)arme omgeving komen en we laten minimaal 50% meisjes toe. Deze criteria zijn belangrijk want onze school hoort qua resultaten bij de top van de scholen in het district, dus wil ieder (rijker) mens uit de wijde omgeving zijn kinderen bij Matunkha op school hebben.We kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit, zodat de kinderen die bij ons school komen ook een maximale kans op een goed leven hebben. Daarom hebben we een klassengrootte van 35 kinderen, dus 280 kinderen in 8 klassen en 14 leerkrachten om goed les te geven. Elk jaar zoeken we weer naar geld om onze school te kunnen draaien. Goed onderwijs kost € 5,35 per kind per jaar. De totale school dus € 18.000 per jaar.

 

 • Thuiszorg
  Lang geleden, diep in de vorige eeuw was de huisarts één van de belangrijkste factoren voor de uitstekende gezondheidszorg in Nederland. Dat kwam vooral omdat men toen nauwelijks vervoersmogelijkheden had en de huisarts voor alle eerste medische problemen aan huis kwam. Pas als er een escalatie was, ging men naar het ziekenhuis.In Malawi hebben we nog steeds diezelfde problemen voor mensen om naar het ziekenhuis te gaan: de wegen zijn erbarmelijk en vrijwel niemand in de dorpen heeft vervoer. Dus lopen veel mensen veel te lang door met klachten. De overheid zet helaas vooral in op district-ziekenhuizen en niet op een systeem om gezondheidszorg bij de mensen te brengen waarmee veel geld bespaard en levens gered zouden worden. Matunkha doet dat wel en dat geeft enorme verbeteringen in kwaliteit van leven en genezingskansen bij de eerste klachten. Dat doen we met een daarvoor getrainde verpleegkundige, gelukkig hebben we daarvoor een jongeman (Mussah Bota) gevonden. Hij kan dit werk op de motorfiets doen, maar die hebben we nog niet voor hem. Een nieuwe motorfiets kost € 1.250 en we gebruiken die ook om ons personeel een kans op eigen vervoer te geven dus een personeelslid spaart de helft van de nieuwwaarde in 2,5 jaar van zijn salaris. Dan mag hij die motorfiets kopen en Matunkha schrijft per gereden kilometer een klein bedrag (€ 0,15) af zodat er na die periode weer een nieuwe motorfiets gekocht kan worden. De € 1.250 die we nu nodig hebben, is dus alleen voor de eerste aanschaf want daarna hebben we een goed vervangingsprogramma.

 

 • Dieren hebben het niet best hier
  Een jaar of 10 geleden hebben we 12 mensen verspreid uit ons werkgebied een informele opleiding gegeven (door dierenartsen-in-opleiding via DIO) tot Animal Health Worker. Sindsdien hebben ze een aantal opfriscursussen gehad, wat extra zaken bijgeleerd en materialen & middelen gekregen. Van die 12 zijn er nog steeds 10 actief en die spelen een grote rol op het gebied van dierzorg op het platteland. Niet alleen is dat goed voor de mensen die die dieren houden (die verdienen meer), maar ook de algehele welzijnssituatie van die dieren wordt enorm verbeterd en zo wordt veel onnodig lijden voorkomen. Vanuit Matunkha doet Stanwell Mbale de begeleiding van die CAHW’s en dat doet hij uitstekend. Hij staat ook op de foto, hij heeft al een motorfiets. Ook met dit programma zijn we als Matunkha heel blij. Dat programma kost per jaar € 3.000.