Verslag Roemenië – Somebody Cares

Stichting Somebody Cares is opgericht in 2002 door Florin en Marianne. De belangrijkste missie van Somebody Cares is het brengen van het evangelie. Somebody Cares wil de Roma laten zien dat God om hen geeft en Zijn Zoon Jezus ook voor hen is gestorven. Dat gebeurt door verschillende evangelisatie programma’s voor kinderen, tieners en volwassenen. Somebody Cares combineert het brengen van het evangelie met sociale en materiële hulpverlening om gezinnen zo te helpen dat zowel hun maatschappelijke als hun hygiënische situatie verbeterd wordt.

Dit gebeurt op verschillende manieren en door middel van verschillende projecten. Aan één van deze projecten hebben de Warmlopers financieel meegeholpen. Het geld is o.a een klein beetje besteed aan de bouw van een multi functioneel centrum en wordt oa gebruikt voor huiswerkbegeleiding. De bedoeling is dat het overige geld gebruikt wordt voor een sporthal en veld wat achter de school komt. Een klussen team, waaronder twee Warmlopers zijn in september naar Roemenië gegaan om te helpen bouwen aan deze school. Veel Roma kinderen krijgen geen onderwijs. Daardoor blijft hun ontwikkeling achter en ze worden hierom gediscrimineerd en als “dom” bestempeld. Door onderwijs aan kinderen te bieden kunnen ze zich ontwikkelen. Daardoor is er ook meer kans op een toekomst. Stichting Somebody Cares helpt de kinderen in het dorp Pauleasca mee met huiswerk en onderwijs indien nodig.

Wat je veel ziet bij de Roma’s is dat ze in een vicieuze cirkel zitten. De familiegeschiedenis herhaalt zich vaak. Jongen en meisje worden verliefd, meisje raakt zwanger (13-16  jaar) en hebben dan een kind. Soms blijft het meisje bij het vader van het kind, maar soms hebben ze ook meerdere kinderen bij verschillende vaders. Door bij het onderwijs ook een stukje seksualiteit te geven en er met de kinderen erover te praten is het te hopen dit doorbroken kan worden, zodat ook meisjes hun eigen toekomst kunnen opbouwen.

Bij de Roma’s is veel drankgebruik, hier gaat dan ook veel geld in op. Vervolg van de drank is mishandeling en geen geld, dat betekent dat ze geen eten en drinken kunnen kopen. Daarom gaan ze vaak bedelen of stelen. Dat bedelen doen ze in Roemenië, maar daar krijgen ze niet veel geld van de Roemenen. Daardoor reizen ze veel naar Zweden, omdat ze daar veel geld kunnen verdienen door het bedelen. Dit houdt in dat ze voor langere tijd van huis zijn.

De stichting vertelt de Roma’s over de liefde van Jezus. Dat ze geliefd zijn, ook door Hem. Dat ze een keus hebben om voor Jezus te kiezen. Doordat Florin en Marianne de liefde van Jezus laten in het dagelijks leven zijn er Roma’s in de dorpen die voor Jezus kiezen. Maar er zit ook een keerzijde aan. Kiezen voor Jezus betekent radicale verandering. Geen drank, niet meer roken, respect voor vrouwen en een vader voor je kinderen zijn. Het gevolg dat de christen-Roma’s vaak buiten de groep en familie valt. Het is nogal een keuze die ze maken.

De stichting helpt de mensen onder andere ook aan kleding. Kleding die ze toegestuurd krijgen uit bijvoorbeeld Nederland, Duitsland en Zweden wordt uitgezocht. De Roma’s kunnen aan Marianne vragen om kleding als ze dit nodig hebben. Zo hebben ze toch nog redelijk goede kleren en schoenen.

Ook leren ze hoe je een groentetuin moet onderhouden. Zodat ze voor weinig geld toch nog eten hebben.

Tufanu is een dorpje die zes kilometer ligt vanaf Tanca en zes kilometer vanaf een ander dorpje. Om hier te komen rij je door een rivierbedding heen. Toen wij er waren, was er bijna geen water… In de winter is het niet mogelijk om in of uit dit dorp te komen. Mensen zijn op elkaar aangewezen.

In het dorp Pauleasca bestaat de hoofdweg uit steen, zand en modder. Als het veel geregend heeft ligt er veel water. Mensen lopen hier met slippers of schoenen doorheen. De kinderen spelen in het vieze water, daar waar de honden, varkens en kippen ook doorheen lopen en hun behoefte doen.

De mensen hebben sinds kort een kliko. Daarvoor werd afval gewoon op de straat gegooid. Op vrijdag worden deze leeggehaald. Mensen vegen met een bezem van takken hun straat schoon. Het afval wordt op deze manier wat weggehaald.

Het lijken maar kleine dingen. Maar door de Liefde die Florin en Marianne uitdelen komen er veranderingen en zal er in toekomst meer hoop voor deze Roma’s zijn.

Voor meer info zie www.somebodycares.nl