2010 - Stichting Hogar

Opbrengst: 10000

logo_stichting_hogarIn 1982 is Stichting HOGAR gestart met adopties en projecthulp in Colombia. Sinds 1 januari 2010 is de adoptiebemiddeling beëindigd en legt de stichting zich uitsluitend toe op de projecthulp.

Sinds 1982 is het aantal projecten gegroeid en daarmee ook het aantal bijdragen. Tot op heden heeft de stichting dankzij deze bijdragen een netto bedrag in diverse projecten geïnvesteerd van € 1,2 miljoen! Met dit bedrag zijn o.a. zes scholen gebouwd waardoor op dit moment ongeveer 3000 kinderen onderwijs krijgen!

De scholen worden jaarlijks ondersteund d.m.v. investering in het onderhoud van de gebouwen, de aanschaf van nieuw lesmateriaal en eten voor de leerlingen. Onderwijs is de basis voor een betere toekomst!
Maar Stichting HOGAR steunt niet alleen deze zes scholen. Zo zijn er ook projecten waarbij dakloze ouderen geholpen worden, klinieken financieel worden ondersteund en een eigen voetbalclub is opgericht.