2019 - Stichting 4Gambia

http://www.4gambia.nl

Stichting 4Gambia is ontstaan uit een persoonlijke bewogenheid en betrokkenheid met en bij de veelal armoedige leefomstandigheden van de bevolking van Gambia. Wat begon als een particulier initiatief groeide al snel uit tot een stichting die bij oprichting op 22 mei 2014 al meerdere projecten en activiteiten omvatte. We richten ons daarbij vooral op onderwijs, sport, en gezondheidszorg.

Het project dat we gekozen hebben voor de Warmlopers is het operationeel maken van het gezondheidscentrum in Sittanunku, een dorp op de noordoever van de rivier The Gambia. Voor de ruim 3.000 inwoners is in de nabije omgeving geen medische basiszorg voorhanden, het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum ligt zo’n 15 kilometer verderop, en dat is een heel eind over slecht begaanbare wegen en met maar weinig auto’s voorhanden.

Het gebouw dat jaren geleden is neergezet om als gezondheidscentrum dienst te gaan doen is hier echter nooit voor gebruikt. Er was simpelweg geen geld voor om het centrum op te starten. We hebben met eigen ogen gezien hoe ernstig het gebouw in verval is geraakt.

Stichting 4Gambia wil meehelpen dit gezondheidscentrum operationeel te maken. We brengen daarmee eerstelijnsgezondheidszorg niet alleen heel dicht bij de bevolking van Sittanunku, maar ook bij de omliggende dorpen. In totaal zullen zo’n 15.000 mensen op acceptabele afstand verzekerd zijn van basiszorg waar wij in Nederland voor naar een huisartsenpost of polikliniek gaan. Naast spoedeisende hulp zal men er o.a. ook terecht kunnen voor diabetes- en hoge bloeddruk spreekuren, en kunnen zwangere en pas bevallen vrouwen er terecht voor controles o.l.v. een verloskundige, en wordt er consultatieburo-zorg aangeboden voor baby’s en kleine kinderen.

Hoe mooi zou het zijn als we dit sámen voor elkaar kunnen krijgen. Loop jij hier ook warm voor?