2015 - René Kids Centre

http://www.renekidscentre.nl/ - opbrengst: 14250

rkcHet René Kids Centre zet zich in voor de allerarmste kinderen in Rehoboth; een plaatsje van 30.000 inwoners in Namibië. Het RKC staat in Block E, een wijk met veel werkloosheid en drankmisbruik. Veel kinderen in Block E groeien op zonder ouders of met ouders die er niet voor hun zijn. Met de komst van het kids centre hebben de kinderen hoop op een betere toekomst. Het kids centre biedt o.a. huiswerkklassen, naaldwerkklassen, AGRA- projecten, een dagelijkse warme maaltijd, kidsclub en sport & spel. Doel is om het René Kids Centre letterlijk en figuurlijk midden in de samenleving te plaatsen en niet alleen kinderen op te vangen, onderwijs en aandacht te geven, maar ook om de bevolking te helpen in zelfvoorziening en de strijd aan te binden tegen verslaving en ziektes. Het opgehaalde geld zal bijdragen aan sport en spelvoorzieningen naast het RKC. Momenteel hebben de kinderen geen mogelijkheid om onder normale veilige omstandigheden te spelen of te sporten. Sport & spel is belangrijk voor plezier, ontspanning en ontwikkeling van ieder kind, zo ook voor de kinderen in Rehoboth. Om deze doelstelling samen te realiseren zal er voor één sportveld een bedrag van € 12.000 opgehaald moeten worden. Helpt u mee?!