Oprichting Stichting Vrienden van de Warmlopers

Vanmiddag was een bijzonder moment in de geschiedenis van de Warmlopers. Om 16.00 uur is bij Hoekstra Notarissen in Zwolle de stichting Vrienden van de Warmlopers opgericht.

In aanwezigheid van de Raad van Toezicht: Jan Bakker en Freddy Mulder, heeft het bestuur de akte ondertekend. Het bestuur bestaat uit: Jeroen van Beek (voorzitter), Evert Brouwer (penningmeester), Ben Westerkamp (secretaris), Jurjen Bolks, Erwin Veldkamp en Gerard Enter.

Waarom een stichting?

Elk jaar lopen de Warmlopers met elkaar een geweldig bedrag bij elkaar voor de jaarlijkse goede doelen. De stichting gaat de Warmlopers praktisch ondersteunen bij het binnenhalen van sponsorgeld. Onder andere door bij de Belastingdienst een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status aan te vragen. Dat maakt het sponsoren van de Warmlopers fiscaal (nog) aantrekkelijker. Verder zal de Westenholte Run formeel door de stichting georganiseerd worden.

Een stukje uit de oprichtingsakte:

Artikel 2

  1. De stichting heeft ten doel:
    • het ondersteunen van de beweging van de Warmlopers (bij het organiseren van activiteiten) om financiële bijdragen te verwerven voor instellingen met een maatschappelijk verantwoorde doelstelling zonder winstoogmerk;
    • het (ondersteunen bij het) organiseren van evenementen zoals een hardloopwedstrijd waarbij de opbrengst aan goede doelen toekomt;
    • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ondersteunen van de activiteiten van hardloopclub de Warmlopers.
  3. De stichting heeft uitdrukkelijk geen winstoogmerk.
Verandert er iets voor de Warmlopers?

De Warmlopers zijn altijd een beweging geweest. Dit blijft ook zo! Er is bewust voor gekozen om van de Warmlopers geen vereniging te maken. Juist de dynamiek van een beweging hoort bij de Warmlopers. Voor de lopers, alle sportieve activiteiten, trainingen en loopjes verandert er dus niets.