2008 - Lindafonds

http://www.lindafonds.nl/ - opbrengst: 8787

lindafondsHet Linda Fonds bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich allemaal vrijwillig willen inzetten om het lot van kansarmen in Oekraïne te verbeteren.
Dit wordt gedaan door fondswerving in Nederland.Het Linda Fonds heeft de ANBI status van de belastingdienst.Een ANBI status houdt in dat ons werk het algemeen nut beoogt.Dit betekent dat uw giften aftrekbaar zijn van de belasting.
Het Linda Fonds heeft geen winstoogmerk: alle activiteiten hebben als doel om geld in te zamelen voor projecten in Oekraïne en hen zelfstandigheid te bieden.

Het Linda Fonds is een uitvoerend werkcomite waarbij drie personen staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en zes personen nemen zitting in het bestuur. Samen met de medewerkers bepalen zij het beleid en zoeken wegen om dat te realiseren. Op kantoor aan de Vernylaan 18A te Bennekom zijn een aantal vaste vrijwillige medewerkers.Medewerkers wonen verspreid over heel Nederland en zijn meelevend lid van diverse kerkverbanden.Daarnaast wordt het Linda Fonds door veel actievoerders geholpen bij het uitvoeren van verschillende fondswervende activiteiten.